Za najboljšo možno uporabniško izkušnjo naše spletno mesto uporablja piškotke, ki nam omogočajo vpogled v način uporabe spletnega mesta ter izboljšave naših storitev in produktov. NASTAVITVE
sprejmi vse
Nastavitve
Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani. Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Piškotki se glede na svojo funkcijo in glede na to, kdo jih namešča, lahko razvrstijo v več kategorij. Vsako od njih lahko vklopite ali izklopite po vaših željah.
NUJNI
Naše spletno mesto uporablja več vrst piškotkov, ki uporabnikom pomagajo pri boljši uporabniški izkušnji, nam pa omogočajo boljši vpogled v način uporabe spletnega mesta ter izboljšave naših storitev in produktov.
ANALITIČNI
Statistika ogledov spletne strani.
shrani
ki jih timi, vodje in zaposleni potrebujejo za učinkovito in zadovoljno delo v povezanem, dinamičnem in stresnem sodobnem delovnem okolju.
Opremimo vas z zaokroženo paleto veščin,
01
Vodstvene veščine
Zakaj so pomembne?
Dobri strokovnjaki niso nujno tudi dobri vodje. Delovno mesto vodje zahteva nove, drugačne, specifične veščine, ki so usmerjene k vodenju članov tima.
Vodja svoje cilje doseže samo s pomočjo svojega tima. Uspešen je toliko, kolikor so uspešni člani njegovega tima.
Zaposleni pričakujejo, da bo njihov vodja zmagovalec. Zato je naloga vodje, da s svojim zgledom in vodstvenimi sposobnostmi omogoči vsem članom tima, da so uspešni in učinkoviti.
Katera znanja in veščine pridobite?
Načini in stili vodenja ter situacijsko vodenje.
Organizacijske veščine in ciljno usmerjanje zaposlenih, procesov in aktivnosti.
Vodenje zaposlenih z učinkovito motivacijo.
Vodstvena komunikacija v različnih poslovnih situacijah in z različnimi tipi zaposlenih.
Asertivno vodenje in komunikacija.
Vodenje v času sprememb.
02
Prodajne in pogajalske veščine
Zakaj so pomembne?
Uspešna prodaja ni agresivna prodaja, zato je pomembno, da vaši prodajalci s kupci ustvarijo partnerski odnos. Kupca naj ne prepričujejo, ampak naj ga navdušujejo za nakup.
Uspešni prodajalci postavljajo kupca v središče pozornosti s svetovalnim, a proaktivnim pristopom. Na tak način kupec prepozna dodano vrednost vašega podjetja, prodajalcev in izdelkov oziroma storitev.
Z našimi izobraževanji vaše time vodimo po poti transformacije iz prodajalcev informatorjev v prodajne svetovalce.
Katera znanja in veščine pridobite?
Odličnost odnosa s in do kupcev.
Prodajna komunikacija za odličnost v prodaji.
Prodajni pristopi, modeli, oblike in tehnike prodaje.
Ugotavljanje in ustvarjanje kupčevih potreb.
Navduševanje kupca za nakup in upravljanje z ugovori.
Prodaja zahtevnim in težavnim kupcem.
03
Komunikacijske veščine in odnosi v timu
Zakaj so pomembne?
Dobrih medsebojnih odnosov v timu se ne da zaukazati, predpisati ali zahtevati. Potrebno jih je zgraditi, razvijati in ves čas negovati.
Uspešna podjetja ne gojijo profesionalne komunikacije samo z zunanjimi strankami in partnerji. Enako pozornosti in energije vlagajo tudi v razvoj in kulturo komunikacije in vedenja med sodelavci.
Pri komunikaciji ni pomembno samo kaj povemo, ampak tudi kako to povemo. S tem izkazujemo odnos in spoštljivost, kar vpliva na medsebojno zaupanje in razumevanje.
Katera znanja in veščine pridobite?
Komunikacijske in retorične veščine.
Veščine javnega nastopanja.
Veščine medsebojnih odnosov.
Veščine timskega dela.
Veščine komuniciranja s težavnimi sodelavci.
Reševanje neprijetnih in konfliktnih situacij.
Veščine asertivnega vedenja in komuniciranja.
04
Veščine za interne trenerje
Zakaj so pomembne?
Odlični strokovnjaki niso nujno vešči prenosa znanja na zaposlene. Ob vedno hitrejšem razvoju tehnologije in trga ter vedno večjem razkoraku med teorijo iz učilnic in prakso, je lastna mreža trenerjev modra odločitev.
Izvedba izobraževanja z internimi trenerji vašemu podjetju omogoči hiter, učinkovit in usklajen razvoj zaposlenih, večjo frekvenco in fleksibilnost prenosa znanj in je dolgoročno finančno ugodnejša rešitev. Na tak način boste znanje hitro in učinkovito razpršili v vse dele vašega podjetja.
Interni trenerji opravljajo pomembno in odgovorno ter zahtevno delo, zato poskrbite za razvoj in odličnost njihovih trenerskih veščin.
Katera znanja in veščine pridobite?
Komunikacijske in retorične veščine.
Oblike, načini in modeli izobraževanja.
Veščine posredovanja navodil, pohvale in pobude za spremembe.
Didaktične metode in tehnike prenosa znanj.
Skupinska dinamika in zahtevni deležniki izobraževanja.
05
Osebnostna rast kot del soodgovornosti
Zakaj so pomembna?
Tudi v profesionalnem življenju smo še vedno vsi ljudje. Za uspešnost in zadovoljstvo pri delu, je v vedno hitrejšem in vse bolj stresnem svetu potrebno kontinuirano delati na sebi in se razvijati.
S tem posamezniki prevzame odgovornost za lasten razvoj in napredek, hkrati pa tudi soodgovornost za oblikovanje celotne organizacijske kulture podjetja in tima. Osebna rast je vseživljenjski proces, ki se nikoli ne konča.
Time usmerjamo, vodimo in spodbujamo na njihovi poti osebnega razvoja, kar posredno vpliva tudi na razvoj podjetja.
Katera znanja in veščine pridobite?
Veščine premagovanja stresa in dela pod obremenitvami.
Veščine preprečevanja izgorevanja na delovnem mestu.
Veščine čuječnosti.
Organizacije sebe, dela in časa.
Kreativno mišljenje.
Komunikacijske veščine in medsebojni odnosi.
Veščine asertivnega vedenja.
06
Team buildingi
Zakaj je pomemben?
Team building je pogosto nepravilno uporabljen izraz in vključuje več različnih aktivnosti, ki to niso. Pri kakovostnem in strokovno vodenem team buildingu ne gre le za smeh, druženje, šport in zabavo, temveč za povezovanja članov ob skupnem učenju ciljno izbranih veščin.
Naši team buildingi so izvedeni po metodi izkustvenega učenja. Preko praktičnih vaj, različnih aktivnosti, nenavadnih situacij in izzivov ustvarimo sodoben učni proces, ki omogoča učenje na osnovi izkušenj.
So sproščeni, igrivi in nabiti z energijo, zato se člani tima med seboj povežejo in gradijo timski duh. Odprta komunikacija, sproščeno vzdušje in aktivno sodelovanje v procesu izkustvenega učenja pa omogočajo hitrejše in lažje učenje veščin.
Katera znanja in veščine pridobite?
Graditev tima, timsko delo in timske vloge.
Poslovna komunikacija.
Učinkovitost sodelovanja in povratnih informacij.
Vodstvene veščine.
Obvladovanje stresa.
07
Individualni coachingi
Zakaj so pomembni?
V vsakem izmed nas se skrivajo osebnostni potenciali, ki se jih ne zavedamo ali jih še nismo imeli priložnost aktivirati. Z individualnim coachingom bodo klienti raziskali svoje skrite potenicale in jih zbezali na plano. Tako bodo lažje, hitreje in bolj učinkovito dosegali poslovne cilje.
Coach z uporabo različnih tehnik in s premišljenim spraševanjem spodbuja klientovo razmišljanje, da sam poišče in oblikuje nove ideje, strategije in rešitve. Coach ne svetuje, ne mentorira, ne trenira in ni terapevt. S klientom sodeluje tako, da posameznik preseže notranje omejitve in mu pomaga, da v polni meri izkoristi svoje potenciale. Coach in klient določita vsebino coachinga sporazumno in popolnoma svobodno.
Kaj so cilji individualnega coachinga?
Raziskati, razumeti in ozavestiti lastne potenciale ter jih razviti.
Pridobiti sposobnost sprotnega samoopazovanja in spreminjanja svojega vedenja.
Spregovoriti o osebnih strahovih in dvomih, ki jih sodelavcem nočemo ali ne moremo zaupati.
Vodstvena komunikacija v različnih poslovnih situacijah in z različnimi tipi zaposlenih.
Prepoznati močne točke delovanja in odkriti priložnosti za izboljšave.
Razviti nove vzorce mišljenja, vedenja in delovanja pri izvedbi delovnih nalog.
Že v času coachinga preizkusiti ideje in rešitve v poslovni praksi.
Coaching v primerjavi s klasičnimi skupinskimi izobraževanji:
Odgovore išče klient sam, coach mu jih ne servira.
Popolna personalizacija - fokus na tiste teme, ki predstavljajo največje ovire pri uspešnosti in zadovoljstvu posameznika.
Analiza konkretnih primerov iz poslovnega življenja posameznika.
Večja stopnja zaupnosti in sproščenosti, možnost iti globoko v um in zavest posameznika, kolikor si ta želi.
Stopite v stik z nami.
Z veseljem vam svetujemo.
kontakt